KURSUS

EUR

AM 79.01 (kaherattaline mopeed)

440

A-kat

560 (A1, A2 esmaõpe)

A-kat

480 (A2, A täiendusõpe)

B-kat

Koolituse hinda näeb klõpsates  valitud kursuse peal avalehel rubriigis „Algavad kursused“

BE-kat

Pakett

240

300

BC1-kat

1150

C-kat

Pakett

670

920

CE-kat

Pakett

720

990

C1-kat

Pakett

570

750

C1E-kat

Pakett

620

890

D-kat

Pakett

990

1080

T-kat

Pakett

760

860

Lõppaste

130 

Lõppaste

(automaatkäigukastiga autoga)

150

 

Esmaabi

50

Esmaõppe libedakoolitus

70

Pimeda aja koolitus

50

Veoauto- ja bussijuhi täiendusõpe 35 h

180

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus 140 h

1200

Kursuse tasu sisaldab:

 • teooriaõpet
 • sõiduõpet (kohustuslikke tunde)
 • vahekontrolle ja koolieksameid (ei sisalda kordus sõidueksameid)
 • õppematerjale (liiklusseadus)
 • konsultatsioone

Lisavõimalused

 

KATEGOORIA

EUR

A-kat sõidutund

40

AM-kat sõidutund

30

B-kat sõidutund

24

B-kat sõidutund
(automaat käigukast)

24

BE-kat sõidutund

36

C1-kat sõidutund

38

C1-kat sõidutund

38

C1E-kat sõidutund

44

C-kat sõidutund

46

CE-kat sõidutund

48

D-kat sõidutund

48

T-kat sõidutund

48

Kordus sõidueksam

Vastava kategooria sõidutunni hind

Sõiduki kasutus riiklikul sõidueksamil (AM-,A-,BE,-C1-,C-,CE-,D-,T-kategooria)

Vastava kategooria sõidutunni hind (riiklik sõidueksam koos õppeväljaku kasutamisega)

Sõiduki kasutus riiklikul sõidueksamil (B-kategooria manuaalkäigukastiga) 48
Sõiduki kasutus MNT sõidueksamil (B-kategooria automaatkäigukastiga) 48
Õppeväljaku kasutuskord (kestusega kuni 60 minutit) 36

Motovarustuse laenutus

20

Koolitunnistuse duplikaat, dokumentide ennetähtaegne väljastamine

20

 

Teadmiseks enne 01.02.2020 õppetööd alustanud õpilastele.

Isik, kes on alustanud õpinguid enne 2020. aasta 1. veebruari, kuid mitte varem kui 2019. aastal, võib õpingud läbida õpingute alustamise ajal kehtinud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel 2020. aasta lõpuni.

alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ § 51 lõige 5

Kursuse tasule lisandub:

 • esmaabi (esmaõppe korral, kui ei ole eelnevalt läbitud)
 • vajadusel õppesõiduki kasutamine Transpordiameti eksamil
 • riigilõiv Transpordiametile

Tasuda on võimalik osamaksetena:

 • Sularahas ( kohapeal )
 • Pangaülekandega
  Makse saaja: Tugev Partner OÜ
  Arveldusarve: EE801010220102365015 (SEB)
  Selgitus: koolitatava ees-ja perekonnanimi ning isikukood