KURSUS

EUR

AM 79.01 (kaherattaline mopeed)

500

A-kat

690 (A1, A2 esmaõpe)

A-kat

590 (A2, A täiendusõpe)

B-kat

Koolituse hinda näeb klõpsates  valitud kursuse peal avalehel rubriigis „Algavad kursused“

BE-kat

Pakett

300

360

BC1-kat

1300

C-kat

Pakett

750

950

CE-kat

Pakett

810

990

C1-kat

Pakett

700

880

C1E-kat

Pakett

780

950

D-kat

Pakett

1200

1300

T-kat

Pakett

880

980

Lõppaste

150 

Lõppaste

(automaatkäigukastiga autoga)

170

 

Esmaabi

60

Esmaõppe libedakoolitus

80

Pimeda aja koolitus

50

Veoauto- ja bussijuhi täiendusõpe 35 h

200

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus 140 h

1400

Kursuse tasu sisaldab:

 • teooriaõpet
 • sõiduõpet (kohustuslikke tunde)
 • vahekontrolle ja koolieksameid (ei sisalda kordus sõidueksameid)
 • õppematerjale (liiklusseadus)
 • konsultatsioone

Lisavõimalused

 

KATEGOORIA

EUR

A-kat sõidutund/Jätkuõpe

50/150

AM-kat sõidutund/Jätkuõpe

36/120

B-kat sõidutund/Jätkuõpe

30/85

B-kat sõidutund
(automaat käigukast)/Jätkuõpe

30/85

BE-kat sõidutund/Jätkuõpe

44/135

C1-kat sõidutund/Jätkuõpe

46/140

C1E-kat sõidutund/Jätkuõpe 50/150

C-kat sõidutund/Jätkuõpe

50/150

CE-kat sõidutund/Jätkuõpe

60/180

D-kat sõidutund/Jätkuõpe

60/180

T-kat sõidutund/Jätkuõpe

60/180

Kordus sõidueksam

Vastava kategooria sõidutunni hind

Sõiduki kasutus riiklikul sõidueksamil (AM-,A-,BE-,C1-,C1E-,C-,CE-,D-,T-kategooria)

Vastava kategooria sõidutunni hind (riiklik sõidueksam koos õppeväljaku kasutamisega)

Sõiduki kasutus TRAM sõidueksamil
(B-kategooria automaatkäigukastiga)
60
Õppeväljaku kasutuskord (kestusega kuni 60 minutit) 60

Motovarustuse laenutus

25

Koolitunnistuse duplikaat, dokumentide ennetähtaegne väljastamine

25

Tugev Partner OÜ-l on õigus teha hinnakirjas muudatusi.

Kui kursuse algusest on möödas 6 kuud või rohkem, siis kursuse hind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Teadmiseks enne 01.02.2020 õppetööd alustanud õpilastele.

Isik, kes on alustanud õpinguid enne 2020. aasta 1. veebruari, kuid mitte varem kui 2019. aastal, võib õpingud läbida õpingute alustamise ajal kehtinud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel 2020. aasta lõpuni.

alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ § 51 lõige 5

Kursuse tasule lisandub:

 • esmaabi (esmaõppe korral, kui ei ole eelnevalt läbitud)
 • vajadusel õppesõiduki kasutamine Transpordiameti eksamil
 • riigilõiv Transpordiametile

Tasuda on võimalik osamaksetena:

 • Sularahas ( kohapeal )
 • Pangaülekandega
  Makse saaja: Tugev Partner OÜ
  Arveldusarve: EE801010220102365015 (SEB)
  Selgitus: koolitatava ees-ja perekonnanimi ning isikukood