Autobuss

D-KATEGOORIA

Auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sõitjat.

Meie koolis on õppesõidukiks buss – Volvo B10M

Teooria kursus toimub klassiõppes, mille kestuseks on minimaalselt 6 nädalat, keskmiselt kestab koolitus 2-3 kuud.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Kehtiv II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk
  • Juhiluba (mitte esmane)

Õppetööga alustamisel peab omama B-kategooria juhiluba (mitte esmast) vähemalt 1,5 aastat ja vanus peab olema vähemalt 24 aastat.

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 42 tundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Sõiduõpet 20 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit)

Kursuse läbimiseks on võimalik valida ka koolituse pakett, mis sisaldab kõiki kohustuslikke teooria- ja sõidutunde, õppesõiduki kasutamist Transpordiameti sõidueksamil ja täiendavaid õppematerjale paberkandjal.

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll. Sõidutundides osalemiseks peab olema tasutud kursusetasu.

Koolituse lõpetamiseks peab olema sooritatud teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit.

Pärast koolituse edukat läbimist ja koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab isik ennast registreerida Transpordiametis sõidueksamile, millest tuleb koheselt teavitada autokooli ja tasuda autokoolile sõiduki kasutamise eest Transpordiameti riiklikul sõidueksamil.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021003

Transpordiameti eksamid https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid