Autobuss

D-KATEGOORIA

infojareg

Auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sõitjat.

Meie koolis on õppesõidukiks buss – Volvo B10M

Teooria kursus toimub klassiõppes, mille kestuseks on minimaalselt 6 nädalat, keskmiselt kestab koolitus 2-3 kuud.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Kehtiv II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk
  • Juhiluba (mitte esmane)

Õppetööga alustamisel peab omama B-kategooria juhiluba (mitte esmast) vähemalt 1 aasta ja 6 kuud ning vanus peab olema vähemalt 24 aastat.

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll. Sõidutundides osalemiseks peab olema tasutud kursusetasu.

Koolituse lõpetamiseks peab olema sooritatud teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit.

Pärast koolituse edukat läbimist ja koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab isik ennast registreerida Transpordiametis sõidueksamile, millest tuleb koheselt teavitada autokooli ja tasuda autokoolile sõiduki kasutamise eest Transpordiameti riiklikul sõidueksamil.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128072023003

Transpordiameti eksamid https://www.transpordiamet.ee/teooria-ja-soidueksam